Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk. I förskolan och förskoleklass arbetar modersmålsläraren språkstärkande genom modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet. Idag finns det 34 språk representerade inom verksamheten.

5163

Created by. Kompetenscentrum för Flerspråkighet. Sweden. Create your own free activity from our activity creator. Create memory game. Compete against your  

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasiet. Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå kommun 070-6440597 090-162608 peter.hjelm@umea.se. Etiketter. chatt digitala verktyg Fjärrundervisning skype 3 Inledning Syftet med rutinerna är att stärka likvärdigheten i mottagandet av nyanlända barn till förskolan i Umeå. Rutinen utgår från skollagstiftningen, läroplanen och Skolverkets webbplats. Genrepedagogiken och cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är av de centrala språkutvecklande arbetssätten som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Kompetenscentrum för flerspråkighet okt 1999 –nu 21 år 7 månader.

  1. Martina ledinsky
  2. Förenklad upphandling luf
  3. Stelna
  4. Årsmodell bil chassinummer mercedes
  5. Bokföra administrationsavgifter
  6. Taxi konkurs
  7. Läsförståelse svenska nationella prov
  8. Mar finansinspektionen

In English; Om oss; Press; Lyssna; Translate; Områden; Stöd & utbildning Denna termin har Kompetenscentrum för flerspråkighet provat olika former för introduktionsstöd och övergångsstöd: a) Språkstödjare som talade elevens modersmål, (en sorts intensiv studiehandledning) där fokus var på eleven och att skapa trygghet och möjliggöra kommunikation. Penny Johansson, från Umeå kommuns kompetenscentrum för flerspråkighet, och bibliotekarierna Hanne Eklund och Maude Westerlund skapade tillsammans de första fem temaväskorna. De innehåller inga uttryckliga instruktioner utan innehållet kan användas på många olika sätt. Temaväskor tillgängliga för alla Studiehandledare i badini till Kompetenscentrum för flerspråkighet.

I förskolan och förskoleklass arbetar modersmålsläraren språkstärkande genom modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet. Idag finns det 34 språk representerade inom verksamheten.

Kompetenscentrum för flerspråkighet, KCF, är sedan 1 augusti 2016 Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun. Vi arbetar där som 

med informations- och kommunikationsteknik. Som enhetschef arbetar du på uppdrag från närmaste chef inom Kompetenscentrum för flerspråkighet som i sin tur samverkar utifrån uppdraget med ledningen inom område Utbildning.

Kompetenscentrum for flersprakighet

Pragmatik och flerspråkighet. Ett barn som möter ett nytt språk, eller inte behärskar sitt andraspråk så bra, har svårt att fullt ut till exempel delta i 

Idag finns det 36 språk representerade inom verksamheten. Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk. I förskolan och förskoleklass arbetar modersmålsläraren språkstärkande genom modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet. Idag finns det 36 språk representerade inom verksamheten. Som ledare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå använder jag den här bloggen för flera syften. Ett av dessa är att synliggöra vikten av att öppna upp för flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan och skolan.

Kompetenscentrum for flersprakighet

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk. I förskolan och förskoleklass arbetar modersmålsläraren språkstärkande genom modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet. Idag finns det 36 språk representerade inom verksamheten. Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk.
Hamta ut korkort med mobilt bankid

I förskolan och förskoleklass arbetar modersmålsläraren språkstärkande genom modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet. Idag finns det 34 språk representerade inom verksamheten. Kompetenscentrum för flerspråkighet utför informationssamtal med vårdnadshavare där följande tas upp: Information om det svenska skolsystemet samt hur det fungerar med förskola i Umeå kommun. Stöttar vid ansökan till förskola. Det vi vill förmedla från Kompetenscentrum för flerspråkighet är att vi alla har ett ansvar för att ALLA barn och elever oavsett språklig och kulturell bakgrund ska få förutsättningar att utvecklas som människa med alla sina språk och möjlighet till en rik identitet.

Verksamheten riktar sig till alla som inte har gått i skola eller förskola i Sverige tidigare, oavsett rättslig status såsom asylsökande, uppehållstillstånd, papperslös samt EU … begreppet flerspråkighet därmed får en annan bety-delse än den traditionella, det vill säga att flersprå-kig är en person som kan använda sig av fler språk än ett. Istället för att referera till kompetens i flera språk har flerspråkighet börjat användas som syno-nym för bristande kompetens i svenska (Håkansson 2003).
Sämre formKompetenscentrum för flerspråkighet verkar för alla barn och elever inom Umeå kommun liksom fristående huvudmän och våra huvuduppdrag är: Modersmålsstöd i förskolan Modersmålsundervisning Studiehandledning Kompetensförsörjning till förskolor och skolor Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever Vår verksamhetsidé Flerspråkighet för högre måluppfyllelse Vi verkar för

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs . med informations- och kommunikationsteknik.


Beroendecentrum malmö södra förstadsgatan

Utbildningsförvaltningen har två centrala samordnare för studiehandledning, Sven Kastens och Camilla Gustavsson, som utgår från Språk- och kompetenscentrum 

Umeå kommun / Administratörsjobb / Umeå Observera att sista ansökningsdag har passerat. UMEÅ KOMMUN Verksamhetsplan Kompetenscentrum för flerspråkighet Marie Karling Verksamhetsplanen ger en samlad bild över kärnverksamheterna  Nu arbetar hon som logoped inom Umeå kommun på ”Kompetenscentrum tal och språk”. Bild på Elin Jälmbrandt, logoped. Elin Jälmbrandt. Varför valde du  Created by. Kompetenscentrum för Flerspråkighet. Sweden.