Jo, på pappret är det förstås universitetsstyrelsen tillsammans med rektor och ledning. Men bara 73 procent anser att det ärr tydligt vem som 

3750

Under maj 2007 kontaktades rektorn för Umeå universitet (UmU) per telefon och informerades om att Högskoleverket planerade att göra ett tillsynsbesök vid universitetet den 11–12 oktober 2007 och att ett formulär med frågor skulle skickas inför besöket. Frågeformuläret sändes till UmU den 24 maj 2007 tillsammans med ett

Universitetsstyrelsen är högsta beslutande nivå och ska enligt Högskolelagen ha inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen består av rektor, åtta övriga externa ledamöter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter. Universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.

  1. Mediciner mot psoriasisartrit
  2. Olika familjekonstellationer förskolan
  3. Cosinus 30 derajat
  4. Vardforbundet lon 2021
  5. Investera 200 000
  6. Transportstyrelsen vs trafikverket
  7. Sommarjobb ekonomi stockholm

EXAMENSBESKRIVNING FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN, 120 POÄNG . 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för högskoleingenjörsexamen, 120 poäng vid Umeå universitet är fastställd av universitetsstyrelsen 1993-0617 (Dnr 540 -1141-93), 97-01-15 (Dnr 540-525-96), 97-12-17 (Dnr 505-281-97) samt 98-12-22 (Dnr 540-820-97) att gälla fr o m 1999-01-01. Maktens arrogans vid universitetet Verksamheten vid universitetet underställs i allt för hög grad politisk korrekthet. Tron är att universiteten genom planer och policies kan parera vilken politisk korrekthet som helst och därigenom upprätthålla om inte en bra så åtminstone en uthärdlig arbetsmiljö.

HUMlab inrättas som permanent arbetsenhet av Universitetsstyrelsen från 2000-01-01. Samverkan med Lärarutbildningen leder till att Torbjörn Johansson kan vara engagerad i HUMlab på heltid, med ansvar också gentemot lärarutbildningen och Lärarutbildningens informationstekniska utvecklingsenhet, LITU. Universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012 dokumentet, Umeå universitet 2020 - Vision och mål, där Umeå universitets viktigaste mål finns samlade.

Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen, som består av åtta ledamöter utsedda av UmU arkitektur : [en bok om arkitekturen på Umeå universitet].

4. Medel ges fr ny volym r 2015 i utbildningar bestllda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet  grundutbildning UmU forts.

Universitetsstyrelsen umu

ledning.umu.se. Nominera en kandidat till rektor vid Umeå universitet - Vi söker en ny rektor - Umeå universitet. Umeå universitets rektor Lena 

Universitetsstyrelsen är Umeå universitets högsta beslutande organ. Styrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs1.

Universitetsstyrelsen umu

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder ett antal gånger per år. Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till … Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation. Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.
Sc1213 gu

Universitetsstyrelsen är universitetets högst beslutande organ som beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till … Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation. Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Universitetsstyrelsen är universitetets högst beslutande organ som beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen.
Annika lantz ålder


I juni 2006 fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets handlingsplan för åren 2007-2009. Handlingsplanen innehöll direkta och kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden: Fo

Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Tid: Aktivitet: Status: Person: Beskrivning 2006.


Ccctb transfer pricing

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och 

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder ett antal gånger per år. Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Universitetsstyrelsen är universitetets högst beslutande organ som beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Universitetsstyrelsen; Juridik; Kommunikation och presskontakter; Miljö och hållbar utveckling; Planering och uppföljning; Regelverk; Registratur och arkiv; Säkerhet; Upphandling; Om universitetet; Genvägar Till umu.se Bibliotek Blanketter Mallar med logotyp Friskvårdsbidrag Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Typ: Regel.